Home Szakterületek

PDFDrucken

Szakterületek

 

• Gazdasági jog

Német, európai és nemzetközi gazdasági jog

• Iparjogvédelem

Képviselet és tanácsadás márkavédelemmel rendelkező termékek előállítói számára kereskedelmi kalózokkal szembeni eljárásban

Képviselet és tanácsadás márka, szabadalom és ipari minta jogosultjai számára jogsértési ügyekben

A tisztességtelen versrenyről szóló törvényben foglalt igények érvényesítése ill. elhárítása

Lizenzszerződések szerkesztése; tanácsadás kartelljogi kérdésekben biotechnológiai, elektrotechnikai és egyéb találmányokkal összefüggésben

Tanácsadás feltalálók és vállalkozások részére a Munkavállalói találmányokról szóló törvénnyel kapcsolatos kérdésekben

• Kereskedelmi jog

értékesítéssel, kereskedelmi képviselővel, szerződéses kereskedővel, franchise szerződéssel kapcsolatos teljesítési, kártérítési és kiegyenlítési igények érvényesítése ill. elhárítása; szerződések szerkesztése

Logisztika; szállítmányozási, fuvarozási, vámraktár-szerződések szerkesztése;  szállítmányozási, fuvarozási, vámraktár-szerződésekkel kapcsolatos teljesítési és kártérítési igények érvényesítése ill. elhárítása;

Szerződések szerkesztése, teljesítési, szavatossági és kártérítési igények érvényesítése ill. elhárítása az alábbi területeken: ipari berendezések és gépek építése, nemzetközi árukereskedelem, United Nations Convention on the International Sales of Goods (CISG)

Cégeladás, különös tekintettel az ebből fakadó teljesítési, szavatossági és kártérítési igények érvényesítésére ill. elhárítására

• Társasági jog

Személyegyesítő társaságok, GmbH-k és AG-k szerződéseinek szerkesztése

Képviselet és tanácsadás versenytilalommal kapcsolatos vitákban

Ügyvezetővel, igazgatósággal szembeni kártérítési igények érvényesítése ill. elhárítása

Személyegyesítő társaságból kiváló tagok végkielégítési igényének érvényesítése ill. elhárítása

• Európai és gazdaságigazgatási jog

Tanácsadás nemzetközi termékelőállítók és ipari vállalatok számára az európai jogi irányelvek nemzeti jogba történő átültetésével kapcsolatban

Európai jogi irányelvek nemzeti jogba történő hibás/hiányos átültetésével kapcsolatos államigazgatási jogkörben történő károkozásból fakadó igény érvényesítése

•  Magánjog

Ingatlanjog, ingatlanközvetítők képviselete és tanácsadása, ingatlanadásvételi szerződéssel kapcsolatos teljesítési, szavatossági és kártérítési igények érvényesítésére ill. elhárítására

Öröklési és alapítványi jog, alapítvány alapító okiratának szerkesztése, utódlás szabályozása családi vállalkozásban, öröklési jogi igények érvényesítésére ill. elhárítására

• Beruházási jog

Tanácsadás vállalatoknak a célországgal fennálló nemzetközi beruházás-védelmi egyezményben foglalt jogaik tekintetében

Beruházók igényeinek érvényesítése ill. elhárítása a vonatkozó nemzetközi beruházás-védelmi egyezmények alapján

Tanácsadás államok és közjogi intézmények számára a külföldi befektetések védelméről és támogatásáról szóló törvények reformja és modernizációja témakörében

Vállalatok és államok képviselete nemzetközi beruházási jogvitákban

Tanácsadás államok, nemzetközi szervezetek és közjogi intézmények számára a nemzetközi gazdasági jog és a nemzetközi fejlesztési támogatások joga területén

Szakmai rendezvények szervezése a beruházások joga, valamint a beruházási jogviták választottbírósági rendezésének témájában

•  Kelet-európai jog

Német-magyar, német-litván gazdasági jog, kelet-európai jog

Szerződésszerkesztés és tanácsadás német befektetők számára magyarországi, litvániai és más kelet-európai beruházásaikkal kapcsolatban, együttműködésben a helyi partner-irodákkal

Magyar, litván és más kelet-európai vállalkozások képviselete Németországban gazdasági jogi ügyekben, valamint választottbírósági eljárásokban

Tanácsadás német vállalatok számára gazdasági jogi ügyekben és választottbírósági eljárásokban Magyarországon, Litvániában és más kelet-európai országokban, együttműködésben a helyi partner-irodákkal

Magyar, litván és más kelet-európai ítéletek, választottbírósági döntések elismertetése és végrehajtása Németországban

Német ítéletek, választottbírósági döntések elismertetése és végrehajtása Magyarországon, Litvániában és más kelet-európai országokban, együttműködésben a helyi partner-irodákkal

• Választottbíráskodás

Német és nemzetközi választottbíráskodás

Cégek és államok képviselete gazdasági/beruházási tárgyú választotbírósági eljárásokban, ideértve a Frankfurt International Arbitration Center (FIAC) választottbírósági eljárását, az ad hoc eljárást (különösen a ZPO 1025. §§ ff. és az UNCITRAL szabályzata szerinti eljárást) és az intézményes eljárásokat (különösen az ICSID, PCA, DIS, ICC, SCC, LCIA, NAI, CEPANI, VIAC stb. szabályok szerint)

Független választottbírói tevékenység  ad hoc és intézményes eljárásokban

Cégek képviselete külföldi választottbírósági döntések elismertetése és végrehajtása területén Németországban (különösen a New Yorki Egyezmény /1958.06.10/ és más vonatkozó nemzetközi egyezmény alapján)

Cégek támogatása német választottbírósági döntések külföldön történő elismertetése és végrehajtása ügyében, együttműködésben a helyi partner-irodákkal

Választottbíráskodási tapasztalat különösen az alábbi területeken:

Ipar: televízió-készülékek gyártása, textilgyár telepítése, építőanyag-gyártás, faipar stb.

Energia: kőolaj-kitermelés, szélenergia-generátorok telepítése stb.

Ipari berendezések, gépek: italtöltő berendezés szállítása, gépek szállítása márkacikk- és élelmiszergyártó cég számára, autóipari beszállitás stb.

Privatizáció: egy volt állami vállalat benzinkúthálózatának megvásárlása
Versenytilalom logisztikai cégek esetében
Szabadfoglalkozásúak irodáinak vitája
Családi ingatlantársaságok vitája

stb.

• Polgári eljárásjog

Német és nemzetközi vonatkozású polgári eljárásjog

Külföldi cégek képviselete gazdasági tárgyú vitákban német bíróságok előtt

Cégek képviselete külföldi bírósági ítéletek elismertetése és végrehajtása ügyében Németországban

Cégek támogatása német bírósági ítéletek külföldön történő elismertetése és végrehajtása ügyében, együttműködésben a helyi partner-irodákkal