Home Filozofie

PDFDrucken

Filozofie

ESCHER Rechtsanwälte je advokátní kancelář, specializující se na hospodářské, evropské a mezinárodní právo, která se pro své mandanty zaměřuje na náročná soudní a rozhodčí řízení.

K mandantům advokátní kanceláře ESCHER Rechtsanwälte patří státy, veřejné instituce, kapitálové a osobní společnosti a ostatní podnikatelé. Cílem advokátní kanceláře Escher Rechtsanwälte je navržení optimálního řešení, vedoucího k  dosažení hospodářských zájmů mandantů, a to na základě osobního přístupu a vzájemné důvěry. Odborně vysoce kvalifikované a svědomité právní poradenství je pro nás velice důležité. S mnoha mandanty nás spojuje mnoholetá spolupráce. Naši mandanti jsou z Německa, Evropy a zámoří.

Advokáti advokátní kanceláře ESCHER Rechtsanwälte mají dlouholeté zkušenosti v dále uvedených speciálních právních odvětvích. K nim patří německé, evropské a mezinárodní hospodářské právo, právní ochrana podnikatelů, německé a mezinárodní investiční právo, právo finanční a právní poradenství v oblasti developerských projektů. Naší další speciální oblastí je činnost nezávislých rozhodců a vydávání rozhodčích znaleckých posudků, jakož i zastupování mandantů v obchodních a investičních rozhodčích řízeních, včetně řízení o uznávání a výkonu rozhodčích nálezů. Naše mandanty zastupujeme v Německu, v západní a východní Evropě, v Pobaltí, v Severní a Jižní Americe, jakož i v severní Africe. V případě mezinárodních sporů je našim mandantům k dispozici síť spřátelených zahraničních advokátních kanceláří, specializujících se na příslušná právní odvětví. V občanských a obchodních řízeních v revizní instanci spolupracujeme výhradně s advokáty oprávněnými k zastupování u Spolkového soudního dvora.

 

Prezentace ESCHER Rechtsanwälte